فنرفشاری

چاپ
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

فنرفشاری 

 

یکی از انواع فنراست که به صورت بسیار پراستفاده در آمده است .درواقع فاصله ای که بین دوایر تشکیل دهنده ی این نوع فنرها وجود دارد برای این است که دراثرفشار بتوانند به هم نزدیکتر شده و با فشرده شدن یا اعمال نیرو به هردو طرف ، فنر بتواند وظیفه ی اصلی خودرا به انجام رساند .

فنر فشاری با دستگاه های پیشرفته ای که دارای سیستم های کنترلی بسیاردقیقی هستند به تولید انبوه میرسد. درپایان مرحله ی ساخت فنرهای فشاری ، توسط دستگاههای نسبتا پیشرفته ی امروزی ، همه ی آنها به صورت یکنواخت سنگ خورده می شوند .به این مرحله اصطلاحاً < پرداخت > گفته می شود. درساخت فنرهای فشاری علی الاصول مفتولهایی با سطح مقطع مربع ، مستطیل و یا مقاطع خاص دیگربه کارمی روند.

البته با توجه به دردسترس بودن و همچنین سازگاربودن با ابزارهای کویلینگ ، مفتولهای با سطح مقطع دایره ای بیشتراز سایرمفتولها به کارمی روند.اما اگر استحکام و تغییرشکل بیشتری مدّ نظرباشد بایستی از مفتولهایی با سطح مقطع مربع و یا مستطیل استفاده نمود. یک فنرفشاری ، در واقع توسعه یافته ی یک میله ی ساده می باشد . به منظور استفاده ی بهینه از فضا، خود میله به شکل یک مارپیچ درآمده تا باررا به صورت محوری تحمل کند. بنابراین ، هرجزء از فنر فشاری ، شکلی به صورت پیچشی داشته و تنش های آ ن نیز از نوع تنش های برشی می باشند.

Tags: